16. Sayı

Venezuela ve Sol*

Çevirenin Notu Azımsanamayacak bir süredir Venezuela’daki durum uluslararası kamuoyunun gündemindeki en önemli başlıklardan biri. Emperyalizmin konuya doğrudan angajmanı ve Venezuela karşısında aldığı tutum, konuya dair sağlıklı veri akışını ciddi derecede etkiliyor ve ülkede yaşananları dışarıdan takip etmeye çalışanları dezavantajlı bir… Daha fazlasını oku »Venezuela ve Sol*

Olasılık Hesapları

Türkiye sosyalist hareketinde uzunca bir dönemdir düzen siyasetindeki eğilimlerin altını çizen ve bunun üzerinden geleceğe yönelik olasılıkların altını çizen yazılara sık rastlanıyor. Yeni Yazılar’ın seçimlere ilişkin dosyasında bu kapsamda değerlendirilebilecek bir yazıya yer vermiyoruz. Bu büyük ölçüde bilinçli bir seçimin… Daha fazlasını oku »Olasılık Hesapları

Muhafazakarlığın İki Kritik Momenti

Güncel tartışmalar içinde kavramların ve referansların yeterince önemsenmemesi sık rastlanılan bir hatadır. Güncelliğin kavramların bir adım ötesine geçilerek ayrıntılandırılması ihmal edilemeyecek bir zorunluluk olsa da bu kavramlara ciddiyetle yaklaşılmasının önüne konulamaz çünkü kavramlar, tamamen soyut ve zihinsel kurgular olarak değil,… Daha fazlasını oku »Muhafazakarlığın İki Kritik Momenti

Meraksızlığa Reddiye

Köklü değişim dönemlerinde çöken sınıfların akşamlarının, yükselmekte olanların sabahlarıyla örtüştüğüne inanırız. Böylesi şafaklarda kanat çırpan Minerva’nın baykuşu, hem bir hesaplaşmayı simgeler; çünkü geleceği yakalamak ancak eskinin kıyasıya eleştirisi ile başlar, hem de bir selamlamadır; yeni dönem, yeni kadrolara ihtiyaç duyar,… Daha fazlasını oku »Meraksızlığa Reddiye

Yuvarlak Masa: ‘Kültürel İktidar’ ya da Yanılsamanın Boyutları Üzerine

Devrim Çetinocak: Merhaba arkadaşlar, bu sayıdaki Yuvarlak Masa tartışmamızın konusunu son dönemde sık sık karşımıza çıkan “kültürel iktidar” kavramı oluşturuyor. Tartışmanın moderatörlüğünü bu sayıda ben üstleniyorum. Diğer katılımcılarımız ise Yeni Yazılar’ın düzenli yazarlarından Mithat Çelik ile dergimizin mutfağında da sorumluluk… Daha fazlasını oku »Yuvarlak Masa: ‘Kültürel İktidar’ ya da Yanılsamanın Boyutları Üzerine

Kapitalist Ülkelerde Seçimler ve Sosyalistler

Tartışmamıza sağlıklı bir zemin sunabilmesi için kimi olguları hatırlatarak başlayalım. Türkiye gibi kapitalist ülkelerde seçimler, patronların iktidarının yeniden üretilmesi için yapılır. Toplumun, seçtikleri aracılığı ile siyasete kısa bir süreliğine de olsa katılması düzenin devamlılığı için gereken asgari rızayı üretme işlevi… Daha fazlasını oku »Kapitalist Ülkelerde Seçimler ve Sosyalistler

Kadın Hareketinin Üçüncü Dönemi: 1923 – 1935

Yeni Yazılar’ın son iki sayısında Osmanlı’da 19. yüzyılın sonlarına doğru yükselen modernleşme arayışları ve Avrupa’da yükselen I. Dalga Feminizmin etkisi ile ortaya çıkan kadın hareketini ele alarak derinleştirmeye çalıştığımız kadın hareketi – modernite ilişkisi tartışmasına bu sayıda devam ediyoruz. Bu… Daha fazlasını oku »Kadın Hareketinin Üçüncü Dönemi: 1923 – 1935

1960’ları Yerli Yerine Oturtmak

Türkiye sosyalist hareketinin bütünü için 1960’lı yıllar önemli bir referans noktası olagelmiştir. Tek tek farklı çizgideki hareketlerin kendi iç tarih yazımlarına bakıldığında dahi neredeyse sosyalist hareketin tümünün varlık gerekçelerini bu dönemdeki tartışmalarla ilişkilendirdiği söylenebilir. Dolayısıyla solda bugün var olan taraflaşmaları… Daha fazlasını oku »1960’ları Yerli Yerine Oturtmak