13. Sayı

Kıyım mı, Atılım mı? Cumhuriyet’in Kültür Politikaları ve Musiki Devrimi

Türkiye’nin kültür alanında son yüzyılda almış olduğu yol incelendiğinde uygarlık, gelenek, yön, çağdaşlık gibi bir dizi kavram öne çıkıyor. Uygarlık olgusunun Avrupa’daki aydınlanma hareketinin sonucu olan modern toplumsal formasyonunun kendini ulus devletlerde organize etmesi sonucunda ortaya çıktığı göz önüne alındığında,… Daha fazlasını oku »Kıyım mı, Atılım mı? Cumhuriyet’in Kültür Politikaları ve Musiki Devrimi

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Devrimci Propagandanın Özü Üzerine

Gündelik hayatın olağan akışında kültürel referansların ya da ideolojik motiflerin, bu ‘‘olağan’’ akışı nasıl ve hangi saiklerle belirlediği sorunsalı, siyasi mücadelelerin günümüzdeki belki de en önemli ayaklarından biri. Kitle iletişim araçlarının gelişerek gündelik hayatın boşluklarını doldurması, bu araçlarla gönderilen iletilerin… Daha fazlasını oku »21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Devrimci Propagandanın Özü Üzerine

Üniversitenin ve Gençliğin Dört Kuşağı: ODTÜ Deneyimine Bugünden Bakış

Yalçın Bürkev’in hazırladığı, ODTÜ’nün kurulduğu 1956 yılından bugüne kadar üniversitenin ve gençlik hareketinin dört kuşağından 100’e yakın akademisyen, çalışan ve öğrencilerin doğrudan tanıklıklarından oluşan ODTÜ Tarih Direniyor kitabı geçtiğimiz aylarda kitapçılardaki yerini aldı. Kitap, ülkemizde düşünce hayatının ve gençlik hareketinin… Daha fazlasını oku »Üniversitenin ve Gençliğin Dört Kuşağı: ODTÜ Deneyimine Bugünden Bakış

Kadının Toplumdaki Yeri: Kirpiğimiz Yere Düşmesin Diye

Kadın üzerinden gerçekleşen tartışmalar hayatın her döneminde güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda toplumsal yapılarda meydana gelen değişiklikler de doğrudan veya dolaylı bir şekilde kadının toplum içerisindeki konumunu etkilemektedir. Orta Çağ’ın sonlarına doğru ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreci kadının toplum içerisindeki… Daha fazlasını oku »Kadının Toplumdaki Yeri: Kirpiğimiz Yere Düşmesin Diye

Anayasa Değişikliğinden Rejim Değişikliğine: Tarihsel Yarılmanın Tarafları ve Yönü Üzerine

Siyaset kitlelerin düşünüş ve yaşayışlarını belirlemeyi hedef alan bir uğraş olarak kendisine var olanı konu edinir. Siyasi mücadeleler gündelik hayatta var olanı şekillendirmek adına gündelik hayatın içerisinde var olan olanaklarla yürütülürler. Bu durum siyasi mücadelelerin gündelik uğraşlar olduğu, her mücadele… Daha fazlasını oku »Anayasa Değişikliğinden Rejim Değişikliğine: Tarihsel Yarılmanın Tarafları ve Yönü Üzerine

Doğululaştırılamayan Bir Ülkenin Portresi: Doğu-Batı İkileminde Türkiye

Türkiye aydının en eski tartışmalarından birine kuşağımızın gözüyle bir giriş yapmadan ve tartışmayı derinleştirmeden önce, bize Türkiye’nin Doğululuğu ya da Batılılığı üzerine yazmayı zorunlu kılan etmenleri sıralayarak başlamanın, tartışmanın ger kalanı için verimli olacağını düşünüyorum. Motivasyonumuzun arkasında iki ana etmenin… Daha fazlasını oku »Doğululaştırılamayan Bir Ülkenin Portresi: Doğu-Batı İkileminde Türkiye

Avrasyacılık: Rusya’yla İttifak Değil Rusya’ya Biat

Lisede okuduğumuz yıllarda arkadaşlarımız ile liselilerin nelerden mutlu olabileceğini tartışırdık. Tartışmanın sonunda bir ‘‘mutluluk üçgeni teorisi’’ oluşturduk. Bu teoride ortaya koymak istediğimiz şey, biraz daha hayattaki dengeleri nasıl yöneteceğimiz üzerine bir strateji ortaya koymaktı. Bu teorinin özünde üç temel faktör… Daha fazlasını oku »Avrasyacılık: Rusya’yla İttifak Değil Rusya’ya Biat