10. Sayı

İslam Dünyasında Reform, Engeller ve Laiklik

Teknik başarı, üretkenlik, nitelik vb. bakımlardan kendini kanıtlayan gelişkin dış dünyayı ‘’sapkın’’ gibi dini kalıplarla küçümseyen radikal boyutlardaki İslami hareketlerden, çağın gerekliliklerini belli ölçülerde kavramış ve eksikleri gidermede istekli reform yanlışı İslami çevrelere kadar aralarında belirgin belli başlı farklılıklar bulunan… Daha fazlasını oku »İslam Dünyasında Reform, Engeller ve Laiklik

Sağır Bir Cemiyette Ölmek: Halit Asım – Ömür

Halit Asım’ın yazılmış tüm şiir, mektup ve düzyazı-şiirlerinden oluşan Ömür kitabı geçtiğimiz ay Ve Yayınevi’nden çıktı. Şairin 1940 yılında yayımladığı kitap, bugüne kadar tekrar basılmamış; hatta hiçbir Türk Edebiyatı antolojisinde de şiirlerine rastlamak mümkün olmamıştır. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte,… Daha fazlasını oku »Sağır Bir Cemiyette Ölmek: Halit Asım – Ömür

Müzikte Değişime Doğru

Toplumsal çalkantıların sanatı da dönüştürdüğü, bu bağlamdan Aydınlanma düşüncesinin sanat pratiklerine yansımaları olduğu sık sık söylenir. BU genel kabulün hayata geçiş biçimini anlayabilmek ideolojiler alanı ve sanat pratikleri arasındaki ilişkiyi sağlıklı kavrayabilmemiz için şart. Bu sebeple bu yazıda sanat pratiklerinin… Daha fazlasını oku »Müzikte Değişime Doğru

Sınıf Mücadelelerinin Siyasi Yansımaları: İngiltere ve Fransa

Başlarken Laiklik bugün Türkiye’nin en çok tartışılan başlıklarından bir tanesi. İktidarın baskıcı ve gerici politikalarına karşılık AKP karşıtı kesimlerde laikliğin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Ancak kavrama yönelik kafa karışıklığı sürerken “Nasıl bir laiklik” sorusu da kafalarımızı meşgul etmeye devam… Daha fazlasını oku »Sınıf Mücadelelerinin Siyasi Yansımaları: İngiltere ve Fransa

“Aydınlanma Nedir?” Üzerine

Üniversiteye geçiş sınavına hazırlandığım yıllarda edebiyata dair ilgim Sovyet romanı üzerinde yoğunlaşmış, dünyanın ilk sosyalist devletini kuran ve yerleştiren kuşakların yazdıkları metinleri birbiri ardına okumuştum. Bu okuma stratejisi sınav hazırlığının yoğunluğu yüzünden güncel siyasetten uzak kaldığımda devrimci heyecanımı yüksek tutmaya… Daha fazlasını oku »“Aydınlanma Nedir?” Üzerine

100. Yılında 1915’e Bakmak: Eğik Düzlemde Zemin Arayışı Mı, “Yeni” Bir Tarih Yazımı Mı?

Fazlalıklardan kurtulmaya, sadeleşmeye ihtiyacımız var, bu yüzden, yöntemimizi oluşturmak zorundayız; tartışmanın “devrimin” neresinde durduğunu anlayabilmek, sağlıklı bakabilmek için. Geçmişin gözüyle ya da acılarla değil; günümüzün sınıflar mücadelesini, sınıflar mücadelesinde egemen olan gücü dikkate alarak. “Doğal olarak ancak bütünüyle kurtuluşa ermiş… Daha fazlasını oku »100. Yılında 1915’e Bakmak: Eğik Düzlemde Zemin Arayışı Mı, “Yeni” Bir Tarih Yazımı Mı?

Seçimler ve Gençlik Mücadelesi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Gençlik, ülke tarihinin en zor dönemlerinde sahneye çıkmıştır sözü ajitasyondan ibaret değildir. 1909, 1923, 1968-78, 90’lı yıllar ve son olarak Haziran Direnişi bunun en net örnekleridir. Tarih bizi, tekrar sahneye çağırmaktadır. Bu çağrının hakkını vermek için gençliğin ortak bir hedefte… Daha fazlasını oku »Seçimler ve Gençlik Mücadelesi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Emperyalizm ve Kutsal Politikalar Gölgesinde Ortadoğu’da Laiklik

Yüz elli yıldan daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde Ortadoğu; siyasal krizlerin, işgallerin ve savaşların coğrafyası olmuştur. Ortadoğu modernleşmesini etkileyen faktörlerin hemen hemen hepsinin kökeninde bu yüz elli yıllık parçalı süreç bulunur. Her ne kadar 19. ve 20. yüzyılda modern… Daha fazlasını oku »Emperyalizm ve Kutsal Politikalar Gölgesinde Ortadoğu’da Laiklik