Yeni Yazılar Artık Çevrimiçi!

Mayıs 2013’te var olan yayınların önemli bir kısmının gençliğin arayışlarına, dinamizmine ve cüretine karşılık vermekten uzak olduğunu ve ‘’eski’’nin izlerini üzerinde taşıdığını belirterek toplumu ve yaşamı ilgilendiren her konu hakkında sözü olan bir gençlik dergisi olmak hedefiyle yola çıkmıştık.

Yedi yıldır devam eden yayın hayatımızda basılı formatta biriktirdiklerimizi internete taşıyarak ürettiklerimizin daha da yaygınlaşmasını ve kolay erişilebilir bir durumda olmasını amaçlıyoruz.

Yani özetle, yılların birikimi artık çağın gerekliliklerine uygun bir formatta, çevrimiçi olarak ulaşılabilir olacak. Bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederiz.