Devrim Çetinocak

Tebaadan Yurttaşa, Yurttaştan Halka; Devrimci Cumhuriyetin Egemenlik Kaynakları

Cumhuriyet kavramı her şeyden önce egemenliğin kaynağına ilişkin radikal bir değişimi ifade ediyordu. Türkiye’de ve tüm dünyada… Burjuva devrimleri çağının en radikal örneklerinde ulusun bir egemenlik kaynağı olarak ortaya çıkması, yeni dönemin en ayırt edici yönlerinden biriydi. İktidar gökyüzünden yeryüzüne… Daha fazlasını oku »Tebaadan Yurttaşa, Yurttaştan Halka; Devrimci Cumhuriyetin Egemenlik Kaynakları

Olasılık Hesapları

Türkiye sosyalist hareketinde uzunca bir dönemdir düzen siyasetindeki eğilimlerin altını çizen ve bunun üzerinden geleceğe yönelik olasılıkların altını çizen yazılara sık rastlanıyor. Yeni Yazılar’ın seçimlere ilişkin dosyasında bu kapsamda değerlendirilebilecek bir yazıya yer vermiyoruz. Bu büyük ölçüde bilinçli bir seçimin… Daha fazlasını oku »Olasılık Hesapları

1960’ları Yerli Yerine Oturtmak

Türkiye sosyalist hareketinin bütünü için 1960’lı yıllar önemli bir referans noktası olagelmiştir. Tek tek farklı çizgideki hareketlerin kendi iç tarih yazımlarına bakıldığında dahi neredeyse sosyalist hareketin tümünün varlık gerekçelerini bu dönemdeki tartışmalarla ilişkilendirdiği söylenebilir. Dolayısıyla solda bugün var olan taraflaşmaları… Daha fazlasını oku »1960’ları Yerli Yerine Oturtmak

Yerel Seçimler Yaklaşırken: Sosyalist Hareket Ne Yapmalı?

Elinizdeki sayı baskıya girerken, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için iktidar cephesinin adayları büyük ölçüde netleşmişti. Muhalefet cephesinde ise benzer bir netleşmeden henüz söz edilemiyordu. Buna karşın, yapılan tartışmalar ve adaylık için adı geçen isimler önümüzdeki seçimlerin nasıl geçebileceğine… Daha fazlasını oku »Yerel Seçimler Yaklaşırken: Sosyalist Hareket Ne Yapmalı?